STÅLBYGG

Vi er sertifisert i henhold til NS-EN-1090-2, klasse EXC3 og har dermed den nødvendige kompetanse og til å sette opp de fleste typer stålbygg og andre krevende konstruksjoner.

 

Vi kan bidra med alt fra den minste bu til større tribuneanlegg.

Vi tilbyr prosjektering, nødvendige styrkeberegninger, konstruksjon, produksjon og sluttmontering. Alt gjort på en sikker måte etter til en hver tid gjeldende forskrifter.


Vi har dyktige konstruktører med tidsriktig dataverktøy og kompetanse som kan være med å dekke den enkeltes kundes utfordringer.

trapphus.jpg
Hofstadvegen64.jpg
Sveising