top of page

STÅLBYGG

Vi er sertifisert i henhold til NS-EN-1090-2, klasse EXC3, og har dermed den nødvendige kompetansen til å sette opp de fleste typer stålbygg og andre krevende konstruksjoner.

 

Vi kan bidra med alt fra den minste bu til større tribuneanlegg og bygg.

Vi tilbyr prosjektering, nødvendige styrkeberegninger, konstruksjon, produksjon og sluttmontering. Alt gjort på en sikker måte, etter til en hver tid gjeldende forskrifter.


Vi har dyktige konstruktører med tidsriktig dataverktøy og kompetanse, som kan være med å dekke den enkelte kundes utfordringer.

trapphus.jpg
Hofstadvegen64.jpg
bottom of page