Trondheim Stål ble stiftet i 1989 og er en stålentreprenør med hovedtyngde i stålkonstruksjoner for bygg, anlegg, smelteverk og prosessindustri.

 

Trondheim Stål holder til på Hofstad næringspark, Melhus

Vi tilbyr ulike typer smedarbeider og vedlikeholdsoppdrag for industri, bygg og anlegg og kan ta både små og store oppdrag inkludert produkt utvikling fra skisse til ferdig løsning.

Med vår høyteknologiske maskinpark er vi en betydelig underleverandør på maskinell bearbeiding som laserskjæring,vannskjæring til industrien i Midt-Norge


Den største ressursen vi har i vår bedrift er våre ansatte.

 Vi har meget dyktige medarbeidere med lang erfaring innen bygg- og stålbransjen. Vi har valgt å registrere oss i felles kvalifikasjonsordning for bygge- og anleggsnæringen, StartBANK. Formålet med kvalifikasjonsordningen er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår.

Vi innehar også Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven og er sertifisert for CE merking etter NS-EN1090-2 og utførelsesklasse EXC3. Vi er også sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001.

Vi er for tiden 53 ansatte og hele 22 med fagbrev. 
Fagbrevene er fordelt som følger:
 

 • 3 med fagbrev som industrimekaniker

 • 9 med fagbrev som sveiser

 • 10 med fagbrev som platearbeider

 • 2 med fagbrev som produksjonstekniker

 • 3 lærlinger, to i produksjonsteknikk og en som platearbeider


Vi er godkjent som lærebedrift i platearbeiderfaget og i produksjonsteknikerfaget, vi har til enhver tid lærlinger hos oss og fagarbeidere med sertifikater innen sveising, varme arbeider, lift, kran og diverse kjøretøy. 

Vår administrasjon har foruten ledelse, regnskap og salg/marked følgende kompetanse:
 

 • 4 stk prosjektledere

 • 5 stk konstruktører med ingeniørbakgrunn/ teknisk fagskole

 • 1 stk HMS ansvarlig med ingeniørbakgrunn

 • 1 stk IWT/ IWE


Vi bruker følgende elektroniske hjelpemidler:
 

 • Tekla Structure: 3D modellering.

 • STAAD. Dimensjonerings program

 • Autodesk Inventor.

 • Autodesk Autocad.

 • Trumpf og Bystronic prog.software

 • Visma Business.

 • M-files

 • Cerum

Vi er godkjent innen følgende standarder:

 • NS-EN 1090-2 EXC 3- 2018

 • ISO 9001 - 2015

 • ISO 14001 - 2015

 • Sentral godkjenning

Sveising