top of page

Trondheim Stål AS har med sin kompetanse og dyktige medarbeidere som mål å være en attraktiv samarbeidspartner på prosjekter i Midt-Norge og landet forøvrig.

 

Vi er en god samarbeidspartner ved vedlikehold og ombygginger for industrien.

 

Vi kan bidra med prosjektering og videreutvikling i henhold til den enkelte kundes ønsker og behov.

Vi har dyktige konstruktører med tidsriktig dataverktøy og kompetanse, som kan være med å dekke den enkelte kundes utfordringer.

Prosjekter som pågår:

 • Veidekke: Smelteverket 1 - Stål- og smedarbeider

 • Backe: Øvre Steinaunet - Stålarbeider

 • Statkraft: Fjæremsfossen kraftverk - Utbygging av gangbaner

 • Gauldal Betong: Mellom Ila 79-81 - Stålarbeider

 • Veidekke: Nordre gate 12 - Stålarbeider

 • Veidekke: Sintef Horizon - Stålarbeider

 • HENT: Medisinsenteret - Stålarbeider og sandwich

 • RUTA: Ocean Space Center

 • HENT: Blått bygg, Bodø - Hovedtrapp

 • RUTA: Lykkegården - Stålarbeider

 • Tensio: Trondheim, OPI-kanaler - Aluminiumsskjærming

 •  Skanska: Post Moderne - Smedarbeider

 • Elkem: Elkem Thamshavn - Kjøleskjold

 • Backe Trondheim: Elgeseter gate 10 - Smedarbeider

 • HENT: Melhustorget - Stålarbeider

 • Veidekke: Tårn 12 - Stålarbeider

 • Veidekke: Verkstedgården 3 - Stålarbeider

 • Gauldal Betong: Dalgårdstunet - Stålarbeider

Et utvalg av prosjekter som er ferdig:​​​

 • AHA Eiendom: D-bygget, Rotvoll - Cortenfasade og smedarbeider

 • Consto: Kongens gate 23-27 - Stålarbeider

 • Backe Trondheim: Øvre Nyhavna BT1 og BT2

 • Norsk Kylling: Sekundærstål for prosessutstyr

 • Veidekke: Fosslia omsorgssenter - Stål- og smedarbeider

 • NCC: Sikkerhetsbygget Østmarka - Smedarbeider

 • Teknobygg: Mellomveien 18 - Stål- og smedarbeider

 • HENT - CAMPUS 360

 • Veidekke: MAX-bygget - stål, rekkverk, fasader, trapper, mm.

 • Kirkelig Fellesråd: Lysrigg Nidarosdomen

 • Veidekke: Holtermannsvegen 1

 • Veidekke: Stål- og smedarbeider Maskinveita Lilleby​

 • Teknobygg: Heimdal Atrium - stålarbeider

 • HENT: Prinsen Hotell/ Bøndenes hus

 • Horneberg bygg: Heimdal stasjon

 • Veidekke Stjørdal Helsehus

 • HENT Fasade MRTC Avinor Bodø

 • Veidekke: Nærbyen- stålarbeider

 • Veidekke: Stålarbeider Stadsbygd omsorgsenter

 • Elkem: Ovnstak BremangerVeidekke:

 • Elkem: Spjeld Salten

 • MT Byggteknikk - Stjørdal DMS

 • Skaun skole

 • Teknobygg: Stål og smedarbeider Rosendal Teater

 • Veidekke: Smedarbeider Nye Nidarøhallen

 • Veidekke AS: Berg Maskinhall

 • Veidekke AS: Bro IKEA

bottom of page