Siden er laget av Blink print & design. Utviklet med Wix Editor

Trondheim Stål AS har med sin kompetanse og dyktige medarbeidere som mål å være en attraktiv samarbeidspartner på prosjekter i Midt-Norge og landet forøvrig.

 

Vi er en god samarbeidspartner ved vedlikehold og ombygginger for industrien.

 

Vi kan bidra med prosjektering og videreutvikling i henhold til den enkelte kundes ønsker og behov.

Vi har dyktige konstruktører med tidsriktig dataverktøy og kompetanse som kan være med å dekke den enkeltes kundes utfordringer.

Prosjekter som pågår: 

 

 • ​Veidekke: MAX-bygget - stål, rekkverk, fasader, trapper, mm.

 • Elkem: Ovnstak Bremanger

 • Veidekke: Skaun skole

 • Veidekke: Nærbyen- stålarbeider

 • Veidekke: Holtermannsvegen 1

 • Elkem: Spjeld Salten

 • MT Byggteknikk - Stjørdal DMS

 • Teknobygg: Heimdal Atrium - stålarbeider

 • HENT: Prinsen Hotell/ Bøndenes hus

 • Horneberg bygg: Heimdal stasjon

 • Veidekke: Stålarbeider Stadsbygd omsorgsenter

 • Trondheim Stål Eiendom: Stålbygg Hofstad
 • Veidekke: Stål- og smedarbeider Maskinveita Lilleby
 • Veidekke: Stjørdal Helsehus
 • HENT: Fasafe MRTC Avinor Bodø
 • RUTA: Saga park
 • Kirkelig Fellesråd: Lysrigg Nidarosdomen
 • Teknobygg: Stål- og smedarbeider Mellomveien 18

Et utvalg av prosjekter som er ferdig:

 • Søbstad: Krone, benk og bord Stiftsgårdsparken
 • Hageanlegg: Porter til Charlottenlund gravplass
 • Teknobygg: Stål og smedarbeider Rosendal Teater

 • Veidekke: Smedarbeider Nye Nidarøhallen

 • Veidekke AS: Berg Maskinhall

 • Veidekke AS: Bro IKEA