top of page

Kvalitetspolitikk

 • Trondheim Stål vil levere produkter og tjenester med optimal kvalitet, slik at kundenes krav oppfylles i henhold til spesifikasjonen.

 • Trondheim Stål vil overholde alle forskrifter, standarder og normer utstedt av myndighetene.

 • Trondheim Stål vil samarbeide positivt med våre kunder. Vi vil utveksle synspunkter angående kvalitetsproblemer og arbeide med og fremme kostnadsreduserende tiltak.

 • Alle i organisasjonen skal bestrebe seg på kontinuerlig forbedring. Hver og en tar ansvar for sin egen prestasjon.

 • Foreta analyse av avvik for å finne grunnårsakene, slik at korrektive tiltak blir virkningsfulle og bidrar til forbedring.

 • Trondheim Stål skal ha oppdaterte tekniske løsninger innenfor data og maskiner, som gir bedre kvalitet, redusert produksjonskostnad og reduserer mulighetene for avvik.

 

Miljøpolitikk

 • Trondheim Stål vil identifisere og minimere negative konsekvenser og risikofaktorer som kan påvirke mennesker eller miljø.

 • Trondheim Stål vil oppfylle miljøkrav, lover og forskrifter.

 • Trondheim Stål vil samarbeide med kunder og leverandører med samme miljøtenkning som oss.

 • Ledelsen vil informere personalet om miljøtankegang

 • Personalet skal kjenne ansvar for miljøet, delta i miljøarbeid og bidra til forbedring.

Personvernerklæring

«Trondheim Stål AS forplikter seg til å ivareta personvernet for våre ansatte og alle vi gjør forretninger med. Vi vil kun benytte personopplysninger til berettigede formål, og personopplysningene vil behandles i samsvar med «Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)» og Trondheim Stål AS: politikk og mål.

HMS.png
Tib2.png

Les mer om det gode samarbeidet vi har med vår hovedleverandør av stål ved å klikke på logoen.

bottom of page