Produksjon

Moderne produksjonslokaler og lagerfasiliteter på over 3500 kvm med 5stk 10t traverskraner,

LED belysning og balansert ventilasjon. Høy fokus på HMS og kvalitet i alle ledd.

Siden er laget av Blink print & design. Utviklet med Wix Editor