• Stein Ivar Elstad

Ny adkomst til Trondheim Stål

I forbindelse med bygging av ny E6 Kvål har det nå blitt endring av kjøremønster. Adkomst nord til Hofstadvegen er permanent stengt. All trafikk til Hofstad Næringspark går nå fra ny rundkjøring sør for næringsparken (Kvål-sida)
59 visninger

Siden er laget av Blink print & design. Utviklet med Wix Editor